Musikksamling med småbarna på Generatoren


havtromme

 

«Musikaliteten ligger i oss alle. Den er ikke en nådegave som bare noen få har i seg. Hvis vi tidlig i livet får positive opplevelser gjennom å lytte til, skape og gjenskape musikk, stimuleres musikaliteten i oss.» Morten Sæther og Elin Angelo Aalberg

Generatoren har opparbeidet seg en ganske fin samling rytmeinstrumenter. Vi har rytmepinner nok til en stor barnegruppe og rytmeegg nok til at alle kan bidra på fellessamling. Mest aktive er imidlertid de aller minste.

«Vi setter oss i ringen og tar hverandres hånd. Så ser vi på hverandre og sier hei, morn, morn…»

På «Spenningen» og «Akslingen» tar småbarna hverandre i hendene når vi har samling og vi klapper for hverandre etter hver sang. Øynene glitrer av forventninger når vi tar fram en av glitterboksene – hva er det vi skal synge om i dag?

Morsomst av alt er å høre de som snart er to år gå å nynne på sangene etterpå. Vi har også opplevd at flere synger før de snakker. Som å framføre tonerett hele Bæ bæ Lille lam.

Vi bruker blant annet trommer, triangler, klangstaver, symbaler, rytmeegg og rytmepinner. Selv ettåringene er svært ivrige etter å få prøve de ulike instrumentene.

klaves

«Når det gjelder emosjonelle mål tyder undersøkelser på at barn som har fått mye musikkundervisning utvikler bedre sosiale evner enn andre, noe som blant annet innebærer at de løser konflikter lettere, samarbeider bedre og er mer motivert for skolearbeidet . (Blix 2005)

symbal

Skrevet av Lena Foyn

 

Reklamer


Tilvenning i barnehagen!

En god start på en ny hverdag.

Det å starte i barnehagen er en ny tidsepoke i barnets liv og derfor er det viktig å gi barna en god start. En god tilvenning kan være med på å legge grunnlaget for barnets videre trivsel og positiv utvikling, derfor er vi opptatt av at barnet skal få en god opplevelse fra starten av i barnehagen.

I Kværnerdalen barnehage ved Generatoren drar to av personalet på hjemmebesøk før barnet har oppstart i barnehagen. Dette for å skape trygghet og relasjoner til både barnet og foreldrene. På hjemmebesøket er det lagt opp til at en fra personalet har fokus på barnet, og den andre fra personalet har en samtale med foreldrene. Hjemmebesøket gjør vi for at tilvenningen skal bli best mulig for barnet og foreldrene og for å bli kjent med barnet i trygge omgivelser.  Dette ser vi fører til at det kan bli enklere for barnet å komme i barnehagen ved Generatoren når det allerede har hilst på oss hjemme. Ofte er det foreldrene som er spente og gru-gleder seg til oppstart/tilvenningen. På grunn av det kan det være fint at personalet kommer hjem til familien for å kunne ha en dialog samt at foreldrene kan stille spørsmål i rolige omgivelser.

Det skal settes av god tid til tilvenningen, ca. tre dager pleier å holde. Men alle barn har individuelle behov som vi må ta hensyn til og tilrettelegge etter. Den første dagen i barnehagen ønsker vi at både mor og far er tilstede hvis det er mulig, og at det blir en kort dag.  Som innebærer at barnet får orientert seg i de nye omgivelsene og får blitt kjent med både personalet og de andre barna. I starten legges det til rette for rolige aktiviteter hvor barna har mulighet til å bli kjent med hverandre og personalet er engasjerte og tilstede for barna på deres premisser. Den første tiden i barnehagen er krevende for barn og derfor er det ikke så mye voksenstyrte aktiviteter eller lange turer. Barn må først få bli trygge i omgivelsen de skal være i og på de ansatte.  På dag to og tre blir barnet lengre i barnehagen og følger dagsplanen/rutinene, slik at barnet blir vant til barnehage hverdagen.  Dag fire kan foreldrene forlate barnehagen/basen for å la barnet få prøve å være alene sammen med tilknytningspersonen/ personalet i barnehagen, men foreldrene bør være tilgjengelige i tilfelle det «eskalerer».

Det er viktig å være bevisst hvordan man tar avskjed med barnet når man går fra barnehagen. Foreldres kroppsspråk, holdninger og stemme kan være med på å påvirke avskjeden i både positiv og negativ retning ved at følelsene deres kan overføres til barnet. Barnet legger ofte merke til om foreldrene er usikre eller i tvil om de skal gå. Vi har erfaringsmessig sett i praksis at de «gode» avskjedene er når foreldrene informerer barnet når de skal gå uansett alder. Foreldrene går når de har sagt at de skal gjøre det uten å vise usikkerhet for det smitter over på barnet. Om barnet gråter så er ikke det unormalt, vi må anerkjenne barnets følelser og forstå at det er tøft for dem at foreldrene forlater dem. For å betrygge foreldrene kan personalet sende en melding eller ringe dem og forklare hvordan det gikk.

For barnet er det mange ny inntrykk det skal ta innover seg og en hverdag det ikke er vant med. De skal bli kjent med nye mennesker samtidig som de skal følge barnehagehverdagen, så at barna blir litt ekstra slitene etter en barnehagehverdag er normalt. Overgangen kan være krevende og barnet trenger voksene som er forståelsesfulle og som har kunnskap om småbarns behov. Vi i personalet er gode trøstere, har et fang de kan sitte på og en hånd å holde i. Det er mye å tenke på under tilvenning og det finnes ikke noe konkret fasit på hvordan den skal foregå.

 

IMG_2486    IMG_2478

Tur til Skullerudstua med Rotoren


Onsdagens tur gikk til Skullerudstua. Vi skulle grille, men pga brannfare var det ikke lov. Kalde pølser smakte like godt:) Vi snakket om hvorfor det ikke var lov å tenne bål og hadde en dialog rundt dette. Fagområdet etikk,religion og filosofi er gjeldende her med fokus på filosofiske samtaler. Det samme gjelder det å ta vare på naturen – ikke knekke greiner, kaste søppel på bakken og ta vare på dyrene/insektene vi finner. Dette går også under fagområdet natur, miljø og teknikk.

 

 

Grovmotorikk er en stor del av det å gå på tur i ulendt terreng. Barna får øvd på balansen sin, de får klatre og løpe opp og ned bratte bakker.

La oss heller ikke glemme at turdager med Rotoren er en glede. Barna leker og utforsker med stor entusiasme.

 

Mengder i vannrommet


Mandag 25.04.16 Var Akslingen i vannrommet (Poseidon).

På vannrommet fikk barna fylle beholdere i forskjellige størrelser med vann og tømme vannet ut igjen. På denne måten skulle barnegruppen få innføring i begynnende matematiske begreper som for eksempel fullt, tomt, fylle, mye, lite, mer osv.
Etter mye fylling og tømming fikk barnegruppen også forsøke seg på telling.
1 kopp – 2 kopper – 3 kopper.

Vannrommet er noe som barnegruppen allerede har kjennskap til så trygghetsfølelsen til både rommet og vann er på plass, noe som gjør det enklere for barnet å kunne være seg selv og ta til seg ny læring.

TRYGGHET I BARNEHAGEN


Nytt barnehageår betyr tilvenning

Det viktigste for at små barn skal ha det godt i barnehagen, er at de er følelsesmessige trygge.

Ti tegn på trygg tilknytning

Her er en liste som kan hjelpe deg å kjenne igjen trygg tilknytning:

1. Barnet søker trøst hos voksne og tar i mot trøst.

2. Hviler kroppen mot den voksne og blir rolig og avspent når den voksne tar barnet inntil seg/løfter opp barnet.

3. Gir den voksne klem, vil sitte i fanget o.l. (ikke hele tida, men innimellom)

4. Den voksne fungerer som en «ladestasjon» for barnet (barnet leker, blir sliten/lei/frustrert etc og trenger så nærhet/kos/trøst før det kan leke videre).

5. Vet hvor den voksne befinner seg (barnet følger med, passer på at tilknytningspersonen er innen rekkevidde).

6. Ber den voksne om hjelp.

7. Er glad og fornøyd sammen med den voksne

8. Barnet samarbeider som oftest med den voksne

9. Responderer raskt på adekvat grensesetting fra den voksne

10. Viser den voksne positive reaksjoner om morgenen

Driftig pedagog søkes


Vi søker en driftig pedagog til pedledergruppen vår. Om dette er deg, vær ikke redd for å søkeBilde1

 

Alternativ til malingskost, rull og skrape


Vi skulle ha en maleaktivitet på verkstedet og barna var litt lunkne til det. Litt rask tankegang og jeg spurte om de ville prøve å male uten kost. Etter å ha tenkt seg om litt ble et par av jentene enige om at de ville det. Vi fant fram maleruller med mønster, og malingsskraper med mønster.

Malingsskraper og -ruller gir forskjellig mønster

Malingsskraper og -ruller gir forskjellig mønster

Barna fikk velge 2-3 farger selv som vi puttet side om side i malingsboller. Litt maling rett på arket også i samme fargen. En av gutta var veldig skeptisk helt til han fikk prøvd seg og de flotteste malerier trådte fram, i ulike mønstre. Det er viktig å gi barna nye materialer og teknikker på verkstedet for å inspirere og utfordre kreativitet og fantasi.

Rammeplanen for barnehager sier: Gjennom rike erfaringer med kunst, kultur og estetikk vil barn få et mangfold av muligheter for sansing, opplevelse, eksperimentering, skapende virksomhet, tenkning og kommunikasjon.

«Barna skal få utfolde skaperglede, undring og utforskertrang. Barna skal utvikle grunnleggende kunnskaper og ferdigheter.»(Barnehageloven § 1 Formål, 2. ledd)

malingsskrape

Dette ga flotte resultater som barna var stolte av, men vi var enige om at de hadde vært enda finere på hvitt papir. Dette har inspirert oss til å finne på andre aktiviteter, utenfor det vanlige, på verkstedet.

Synes du det er vankslig å skille barnekunst fra moderne kunst? Her kan du faktisk teste deg på akkurat det

Skrevet av Lise Raiby, pedleder